Blog

Đạo sư Shri Singha

Đạo sư Shri Singha

Shri Singha là thầy của Đức Padmasambhava, Vimalamitra và Vairochana. Ngài là học trò chính và là pháp tử của Mañjuśrīmitra trong dòng Đại Viên Mãn Dzogchen, và được trường Nyingma ghi nhận là người đã giới thiệu Dzogchen đến Tây Tạng.

Theo truyền thống Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng, các đạo sư Dzogchen là Manjushrimitra và Shri Singha đã hoạt động độc lập trong trường phái Mật tông ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Manjushrimitra, một học giả uyên bác có nguồn gốc Brahman, hiển nhiên là một tín đồ của trường phái Yogachara trước khi trở thành đệ tử của Prahevajra bí ẩn hay Garab Dorje  từ đất nước Uddiyana (miền Đông Afghanistan). Cũng cần nhắc lại rằng đệ tử của Ngài Shri Singha được cho là đã sinh ra và cư trú một thời gian ở Trung Quốc (nhiều khả năng là Trung Á thuộc Trung Quốc, hay chính xác hơn là Miến Điện, với tên gọi Chogyal Namkhai Norbu. Và rằng đệ tử của vị sau này là Vimalamitra đã đến thăm Trung Quốc (hay Trung Á) trước và sau khi Ngài đến Tây Tạng và truyền giáo lý Dzogchen cho các đệ tử của mình tại Tu viện Samye.

Shri Singha đã mang những giáo lý Mật chú từ bên dưới Ngôi Kim Cương ở Bồ Đề Đạo Tràng đến Cây Giác Ngộ ở Trung Quốc, nơi ông đã cất giấu chúng trong một cột trụ của Ngôi Đền Vạn Cổng Tốt Lành.

Shri Singha đã phong tặng 18 Mật điển Dzogchen cho Đức Padmasambhava. 18 là Mật điển Âm thanh Thâm nhập được bổ sung vào 17 Mật điển về Quang minh Nội tâm.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: