Blog

Đạo sư Bọ Cạp

Đạo sư Bọ Cạp

Ngoài việc được liên kết với vị thần thiền định Guru Dragpo, Ngài cầm một con bọ cạp trong tay trái, Guru Dragpo cũng được liên kết chặt chẽ với vị thần Vajrakilaya đầy quyền năng và chu kỳ giáo lý. Sự dữ dội của vị thần thể hiện sự tập trung cao độ và sự khôn ngoan như dao cạo rõ ràng của vị đạo sư trong việc ghim và áp đảo những tiêu cực cũng như căng thẳng để giúp những người sùng đạo của Ngài vượt qua chúng. Con bọ cạp trên tay trái của Ngài có liên quan đến cả nỗi đau và chất độc. Ý tưởng ở đây là nỗi đau và chất độc có thể chống lại những chấp trước và khổ đau trên thế gian, vì nỗi đau thường là người thầy đắc lực nhất của chúng ta trên con đường nhận ra sự sáng suốt và trí tuệ bên trong chúng ta. Thật vậy, trong một số văn bản terma cổ đại của chu trình giáo lý Vajrakilaya, Bọ cạp nghìn mắt được viết là Guru mùa xuân tốt lành mà từ đó toàn bộ giáo lý của Kilaya đã ra đời. Thật là một phước lành cho một vị đạo sư có thể ban hành một cơn thịnh nộ từ bi mãnh liệt như vậy!

Hình tướng của Ngài rất phẫn nộ, Guru Dragpo có màu đỏ, với một khuôn mặt và ba mắt tròn, Ngài có một cái miệng há hốc và nhe nanh và mái tóc rực lửa dựng lên. Tay phải cầm trên cao cầm một chày kim cương bằng vàng và tay trái cầm một con bọ cạp đen - cả hai cánh tay đều mở rộng sang hai bên. Trang trí với một chiếc vương miện có năm đầu lâu, hoa tai bằng vàng, vòng tay, vòng cổ và một vòng hoa rắn, Ngài đeo một chuỗi đầu người. Một con voi che vai với một miếng da hổ quấn quanh thắt lưng. Không có chân, phần thân dưới bao gồm một cái dao phổ ba, ba cạnh, kéo dài xuống từ cái miệng há hốc của một sinh vật biển makara. Đứng trên một chân đế hình tam giác được trang trí bằng những chiếc đầu lâu, bên trên là đĩa mặt trời và hoa sen, Ngài được bao quanh bởi những ngọn lửa xoáy của nhận thức nguyên sơ.

"Một lần, Đức Liên Hoa Sinh đang giảng ở tu viện Samye thì Pehar - là một vị thần chiến tranh, hóa thành một tu sĩ trẻ và hỏi đức Liên Hoa Sinh: "Ngài sợ gì nhất? Đức Liên Hoa Sinh trả lời bằng tiếng Tây Tạng rằng Ngài sợ nhất là: “sdig pa” - nghĩa là những nghiệp xấu. Pehar nghe nhầm rằng đức Liên Hoa Sinh nói về con bọ cạp vì trong tiếng Tây Tạng thì bọ cạp cũng gọi là “sdig pa”.

Ngày hôm sau Pehar hóa thành bọ cạp khổng lồ đến định dọa nạt Đức Liên Hoa Sinh, Ngài liền hóa thành một bậc thầy phẫn nộ - Guru Dragpo, một tay cầm chày kim cương, tay kia bắt bọ cạp và dọa đập chết nó. Pehar bèn hàng phục trước Đức Liên Hoa Sinh và thề sẽ bảo vệ Phật pháp".

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: