TÀI LIỆU HÀNH TRÌ

Tịnh hóa hằng ngày

Lama Zopa Rinpoche đã sáng tác một pháp tu Kim Cang Tát Đỏa ngắn, được ấn tống theo khổ sách bỏ túi. Nhờ vậy, bất cứ khi nào phạm giới, hay tạo ra bất kỳ nghiệp xấu ác nào khác thì ta có thể tịnh hóa điều tiêu cực ấy bằng bốn lực đối trị, không hề chậm trễ một phút giây. Bài Thiền Kim Cang Tát Đỏa Ngắn LỰC NƯƠNG TỰA (A): QUY Y “Con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng mãi mãi, Con nguyện quy y toàn thể Tam thừa, Chư vị daka, dakini trong Mật điển du già bí mật, Chư vị anh hùng và anh thư, chư thiên nam và thiên nữ, Chư Bồ tát thập địa. Xin mãi mãi quy y bổn sư thánh thiện trên hết.” (Tụng 3 lần) LỰC ĂN NĂN Trước tiên, hãy nhớ lại...

Trên Đường Tu, Bệnh Khổ Gánh Làm Sao

༈ ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཚུལ། How to Transform Sickness and Other Circumstances Comment Transformer Maladies et Autres Circonstances en Voie d’Éveil རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ། Gyalsé Thogmé Zangpo (1297-1371) ན་མོ་གུ་རུ། Nam mô Thượng Sư Namo guru! Namo guru! ༡ ༽བདག་གཞན་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི། ། 1/ Khối thân huyễn của tôi và người, This illusory heap of a body, which, like others, I possess— Ce corps que je possède comme les autres, cet amas illusoire, ན་ན་ན་སྟེ་ན་བས་དགའ། ། Bệnh thì cứ bệnh, bệnh là vui If it falls sick, so be it! In sickness I’ll rejoice! S’il est malade, qu’il le soit ! De cette maladie, je me réjouis ! སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་ངན་འཛད་པ་ཡིན། ། Ác nghiệp đã gieo nhờ đó cạn. For it will exhaust my negative karma from the past. Elle balaie mon karma négatif du passé ; ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་། ། Thật ra...

Bài Nguyện Cầu Bảy Dòng Tới Guru Rinpoche

HUNG URGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM HUNG, trong vùng Tây Bắc xứ Orgyen PEMA GESAR DONG PO LA Sanh giữa nơi tâm đoá hoa sen JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYE Chánh quả vô thượng ngài thành tựu PEMA JUNG NÄ SHE SU DRAG Vang danh lừng lẫy Liên Hoa Sanh KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR Vây quanh quyến thuộc Không Hành Nữ KHYE KYI JESU DAG DRUB KYI Theo gót chân ngài con tu tập JINJI LAB CHIR SHEG SU SÖL Nguyện xin ngài đến ban gia trì. GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG  
Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng