Blog

[Mật Tông vấn đáp]

[Mật Tông vấn đáp]

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

1. Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao?

Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng, vì nó là mũi tên chỉ đường, và là cây gậy chống cho hành giả.

[Mật Tông vấn đáp]

[Mật Tông vấn đáp]

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

Hỏi: Người tu Mật Tông phải làm gì?

Đáp: Người tu Mật Tông phải “vừa tu vừa cứu độ”. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc, ở mọi nơi đều phải nghĩ đến việc làm lợi lạc cho chúng sinh.
 

[Mật Tông vấn đáp]

[Mật Tông vấn đáp]

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

1. Hỏi: Mật Tông là gì?

Đáp: Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các “Mật ngữ” của chư Phật làm phương tiện tu hành.

Ý nghĩa của nghệ thuật Mật thừa

Ý nghĩa của nghệ thuật Mật thừa

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

Nghệ thuật Mật thừa - một truyền thống tiêu biểu của nghệ thuật Phật giáo - là một nghệ thuật siêu việt bởi đó là nghệ thuật của các thứ lớp chứng ngộ và hướng đến sự giác ngộ. Khi nói đến nghệ thuật Mật thừa, xin quý độc giả đừng hiểu quá đơn giản rằng nghệ thuật này chỉ nhằm mô tả những biểu tượng hay giáo lý Đạo Phật như vòng luân hồi, cảnh giới Niết bàn hay tiểu sử cuộc đời Đức Phật và chư Bồ Tát.

Ý nghĩa của sự xả ly

Ý nghĩa của sự xả ly

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

Thông thường, trong Đạo Phật, chúng ta vẫn thường đề cập tới thực hành hạnh xả ly. Đó là sự cởi bỏ tấm màn vô minh, từ bỏ những tri kiến sai lầm hay tâm chấp thủ. Như vậy, xả ly được hiểu là sự hiểu biết hay sự xả ly bên trong chứ không chỉ là sự xả ly bên ngoài, xả ly vật chất.

Con đường Trung đạo

Con đường Trung đạo

Nguyễn Phương Hà My 06/01/2022

Trên hành trình dẫn đến giác ngộ, chúng ta phải tránh cạm bẫy của 2 thái cực, một bên là sự đam mê chạy theo những tham vọng của bản thân, bên kia là thái cực ngược lại, dồn ép mình vào những nguyên tắc cứng nhắc, khổ hạnh, hành hạ thân và tâm một cách bất hợp lý.