Blog

Nghi Thức cúng lễ trong Kim Cương Thừa

Nghi Thức cúng lễ trong Kim Cương Thừa

Nguyễn Phương Hà My 25/02/2020
“Hãy thực hành, đừng thờ phụng suông.” Trước hết, nói về phòng tu tập, nên có một phòng riêng, ở phía trên. Không nên để bàn thờ ở phía dưới, nơi có phòng sinh hoạt ở trên. Trên bàn thờ nên có 2 tầng: ...
Ý nghĩa của việc cúng dường chư Phật

Ý nghĩa của việc cúng dường chư Phật

Nguyễn Phương Hà My 24/02/2020
Chúng ta thường thấy có rất nhiều người mua hoa tươi, trái cây cúng dường Phật, Bồ Tát đồng thời cũng đốt hương, đốt đèn sáp để cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bình an, khỏe mạnh, thăng quan phát tài. Vậy dụng ý sâu xa của việc làm...
Ấn hàng ma của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Ấn hàng ma của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Nguyễn Phương Hà My 28/05/2019
Dấu ấn này hiện đang được lưu giữ trong tu viện Samye - tu viện đầu tiên của Tây Tạng Tu viện Phật Giáo đầu tiên được kiến lập tại Tây Tạng vào khoảng năm 775 sau Công Nguyên, dưới thời trị vì của Đức vua Trisong...
Mantra Âm thanh của chánh giác

Mantra Âm thanh của chánh giác

Nguyễn Phương Hà My 24/05/2019
OM là từ biểu trưng cho cái vô cùng, viên mãn, vĩnh hằng.Những người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng bản thể của vũ trụ biểu đạt qua âm thanh mật chú (mantra). Mật chú là sức mạnh làm cho tâm thức tập trung và trở...
THANGKA họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang thừa

THANGKA họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang thừa

Nguyễn Phương Hà My 24/05/2019
Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Điều này chỉ ra rằng Thangka rất tiện lợi cho các nhà sư mang đi...
Ý nghĩa về lễ quán đỉnh

Ý nghĩa về lễ quán đỉnh

Nguyễn Phương Hà My 24/05/2019
Quán đỉnh là một đặc trưng của Phật giáo Kim Cương thừa, tức nghi thức bắt buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi...