Blog

Cúng dường Mandala tịnh hoá bám chấp vun bồi công đức

Cúng dường Mandala tịnh hoá bám chấp vun bồi công đức

Nguyễn Phương Hà My 21/11/2022
Mục đích của việc cúng dường mạn-đà-la là xua tan sự bám chấp vào cái tôi và bất cứ kiểu thái độ quan niệm nào mà bám vào thứ gì đó như là của ai đó. Cho đi mọi thứ, nhờ việc cúng dường mạn-đà-la bên ngoài, bên trong và...
[Mật Tông vấn đáp]

[Mật Tông vấn đáp]

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

1. Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao?

Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng, vì nó là mũi tên chỉ đường, và là cây gậy chống cho hành giả.

[Mật Tông vấn đáp]

[Mật Tông vấn đáp]

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

Hỏi: Người tu Mật Tông phải làm gì?

Đáp: Người tu Mật Tông phải “vừa tu vừa cứu độ”. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc, ở mọi nơi đều phải nghĩ đến việc làm lợi lạc cho chúng sinh.
 

[Mật Tông vấn đáp]

[Mật Tông vấn đáp]

Nguyễn Phương Hà My 07/01/2022

1. Hỏi: Mật Tông là gì?

Đáp: Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các “Mật ngữ” của chư Phật làm phương tiện tu hành.