Milarepa (1052 – 1135)

Milarepa (1052 – 1135)

Milarepa có nhiều đệ tử nhưng hai trong số những đệ tử xuất sắc nhất của ông đã tạo nên hình dáng của truyền thống Kagyupa. Rechungpa Dorje Drak (1083 – 1161), thành lập “Rechung Kagyu” và Gampopa thành lập “Dakpo Kagyu”, được đặt tên theo vùng nơi ngài đến. Là người gốc vùng Dakpo và là một thầy thuốc nổi tiếng, ông còn được biết đến với cái tên Dakpo Lhaje, thầy thuốc đến từ Dakpo. Tên đầy đủ của ông là Dakpo Dawo Shon-nu (1079 – 1153). Ngài là tác giả của cuốn Trang hoàng ngọc quý của sự giải thoát, và chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập sự phát triển của dòng truyền thừa Kagyu ở Tây Tạng, xứ tuyết. Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa và Gampopa còn được gọi là “Kagyu Gongma Nam-nga” - Năm vị Minh sư sáng lập của dòng truyền thừa Kagyupa.

Không nên nhầm lẫn các trường phái Kagyu ban đầu nói trên với các trường phái ra đời sau này và được gọi là “bốn trường phái lớn và tám trường phái nhỏ hơn của truyền thống Kagyu (Kagyu Cheshi Choong Gye)”. Nếu chúng ta coi bốn trường phái lớn và tám trường phái nhỏ là các trường phái Kagyu duy nhất thì có nguy cơ loại trừ Dakpo Kagyu.

Bốn trường phái Kagyu chính:

 1. Barom Kagyu – Được thành lập bởi Barom Darma Wangchuk (1100 – )

 2. Phagdru Kagyu – Được thành lập bởi Phagmo Drupa Dorje Gyalpo (1110 – 1170)

 3. Karma Kagyu – Được thành lập bởi Dusum Khyenpa, Karmapa I (1110 – 1193)

 4. Tshalpa Kagyu – Được thành lập bởi Zhang Tsondru Drakpa (1123 – 1193)

Tám trường phái Kagyu nhỏ:

 1. Drikung Kagyu – Được thành lập bởi Kyopa ​​Jigten Gampa (1143 – 1212)

 2. Taglung Kagyu – Được thành lập bởi Taglung Thangpa Tashi Palden (1142 – 1210)

 3. Trophu Kagyu – Được thành lập bởi Drogon Gyaltsha (1118 – 1195)

 4. Lingre Kagyu – Được thành lập bởi Lingre Pema Dorje (1128 – 1188)

 5. Martsang Kagyu – Được thành lập bởi Choje Marpa Dondrup ( )

 6. Yelpa Kagyu – Được thành lập bởi Yelpa Yeshe Tsek ( )

 7. Yazang Kagyu – Được thành lập bởi Zarawa Yeshe Senge (1169 – 1207)

 8. Shugseb Kagyu – Được thành lập bởi Nyephu Gyergom Chenpo

Bốn trường phái Kagyu vĩ đại (Kagyu Che – Shir) được thành lập bởi bốn đệ tử chính của Gampopa, tuy nhiên Dakpo Kagyu vẫn duy trì các vị trụ trì kế tiếp của riêng mình, những vị này liên tiếp tách biệt khỏi dòng truyền thừa trụ trì của mười hai trường phái. Do đó tồn tại các trường phái nêu trên không thuộc 12 trường phái.

Tám trường phái Kagyu nhỏ hơn (Choong-Gye) được thành lập bởi các đệ tử chính của Phagmo Drupa. Phagmo Drupa cai trị Tây Tạng một thời gian ngắn sau khi lật đổ chế độ cai trị của Sakya. Phagmo Drupa học 12 năm với Sachen Kunga Nyingpo (1092 – 1158) và nhận được Lamdre. Ông đã ảnh hưởng đến sự hình thành của mười hai trường phái phụ trong đó giáo lý Lamdre của Sakyapa cũng được đưa vào Gdams-ngag mdzod của truyền thống Kagyupa.

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

Giới thiệu tóm tắt về Ngài Sonam Tenzin Rinpoche

Ngài Sonam Tenzin Rinpoche là tái sinh thứ tư của Rabzang Rinpoche. Đây là phần giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện cuộc đời của Rinpoche từ khi ngài sinh ra ở Tây Tạng cho đến những hoạt động hiện tại. Sự ra đời của Ngài Sonam Tenzin Rinpoche ở Tây Tạng Ngài Sonam Tenzin Rinpoche sinh năm 1971 tại Kham, Nangchen Chodrak ở miền Đông Tây Tạng, gần một nơi rất linh thiêng của Guru Rinpoche Padmasambhava. Khi mới sáu tuổi, cậu bé Sonam Butsa được công nhận là tái sinh thứ tư của Rabzang Rinpoche. Ngài được Đức Chodrak Saljey Rinpoche...
Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng