Blog

Chemchok Heruka

Chemchok Heruka

Chemchok Heruka - vị thần chính trong Mandala của 58 vị thần phẫn nộ khía cạnh phẫn nộ của Đức Phổ Hiền. Chemchok Heruka cũng là vị thần trung tâm trong Mandala của Tsokchen Düpa và Kagyé.

Chemchok Heruka có 21 đầu và 42 tay. Hai tay chính cầm Đức Phổ Hiền và phối ngẫu của Đức Phổ Hiền. 20 bàn tay của Ngài ở phía bên phải cầm Ngũ trí Phật, 8 vị Bồ Tát, 4 Hộ pháp phía Nam cũng như 3 trong số 6 tượng munis - những người hiện ra trong 3 cõi cao hơn. Và 20 tay trái cầm Ngũ trí Phật, 8 vị nữ Bồ Tát, 4 vị nữ Hộ pháp và 3 vị thần xuất thế trong 3 cõi thấp. Các vị thần ở tay phải đều là nam và các vị thần ở tay trái, ngoại trừ 3 tượng thần thánh, tất cả đều là nữ. 42 vị thần này là các vị thần hòa bình của Mandala trong hàng trăm vị thần hòa bình và phẫn nộ.

Phối ngẫu của Chemchok là Namshyalma. Ngài có 9 đầu và 18 tay. Hai tay chính giữa của Ngài cầm một kim cương và bát đầu lâu. 8 bàn tay bên phải của Ngài giữ những biểu hiện phẫn nộ của 8 vị Bồ Tát, được gọi là 8 gaurima và 8 bàn tay bên trái giữ những hóa thân phẫn nộ của 8 vị Bồ Tát nữ được gọi là 8 singhama .

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: