Blog

Hộ pháp Gonpo Tsokdak

Hộ pháp Gonpo Tsokdak

Đức Avalokiteshvaracao quý đã hóa hiện làm 5 anh em đại Hộ Pháp để bảo vệ giáo lý. Trong tình huống đó, 5 anh em bị buộc phải đua tranh bằng những năng lực khác nhau của họ và cuối cùng ganh đua nhau về tốc độ chạy quanh núi Tu Di.

Người trẻ nhất trong 5 anh em tới đích trước nhất và thắng cuộc, vì thế người cha ban cho anh một món quà hiếm có trong thế gian này - một trụ sở có thể ban tặng cho anh tất cả của cải trong ba ngàn thế giới - và phong cho anh làm thủ lĩnh của đội quân gồm hàng tỷ Bản tôn. Ngài nổi danh là Tsokdak (Chúa tể của sự Tích tập), bậc lẫy lừng nhất trong các Bản tôn chiến sĩ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: