Blog

Đạo sư Chetsun Senge Wangchuk

Đạo sư Chetsun Senge Wangchuk

Chetsun Senge Wangchuk sinh ra trong gia tộc Che (lce) nổi tiếng ở U, con trai của Che Tupai Wangpo của Nyangro Nyentso. Ngài là đệ tử chính của Đạo sư Nyingtik đời đầu là Dangma Lhungyel, người chăm sóc của Zha Lhakhang đã khám phá ra 17 tantra của Nyingtik, hay lớp Men-ngak mà Nyang Tingdzin Zangpo được cho là đã ẩn náu ở đó vào đầu thế kỷ thứ 9. Nhận được bản dịch hoàn chỉnh của Dangma, Chetsun đã hệ thống hóa các giáo lý Nyingtik và dành phần đời còn lại của mình để nhập thất.

Một thời gian sau khi nhận được lời truyền dạy của Dangma, Chetsun đã đến gặp sư phụ của mình với ý định dâng tặng ông rất nhiều tài sản của gia đình. Khi biết rằng Dangma đã qua đời, Chetsun đã tặng quà cho một cộng đồng tu viện ở Nyetang, trao giáo lý ở đó cho Nyang Kadampa của Meldro.

Chetsun được cho là đã nhận được những lời dạy từ Vimalamitra trong một trải nghiệm nhìn xa trông rộng kéo dài hai tuần khi nhập thất tại Chimpu, được thúc giục thực hành ở đó bởi một lời tiên tri nhận được từ một yogin lang thang tự xưng là Vimalamitra.

Chetsun đã che giấu những giáo lý Nyingtik mà Ngài nhận được từ Dangma ở ba địa điểm: Langdro Chepa Takdra, Uyuk và Jelgiyipuk, tất cả đều ở U. Shangpa Repa tiết lộ những kho báu được cất giấu tại Langdro; Shang Tashi Dorje đã phát hiện ra những người ở Uyuk vào năm 1117, cũng như ở Jelgyiuk.

Theo truyền thống, khi Chetsun Senge Wangchuk được 125 tuổi, Ngài đã gặp Zhangton Tashi Dorje (1097-1167), người mà Ngài đã giao phó các giáo lý của dòng truyền thừa của mình. Sau đó, Ngài biến cơ thể của mình thành ánh sáng cầu vồng tại hang động Uyuk.

Giáo lý của Ngài được tiếp tục trong dòng truyền khẩu của Bima Nyingtik. Hơn nữa, vào thế kỷ 19, Jamyang Khyentse Wangpo (1813-1892), người được coi là hóa thân của Chetsun, đã tiết lộ như một kho báu về một chu trình giảng dạy được gọi là Chetsun Nyingtik (Tinh Hoa Trái Tim của Chetsun), tạo thành giáo lý Dzogchen chính của Khyentse Wangpo.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: