Blog

Đức bà Machik Labdron

Đức bà Machik Labdron

Câu chuyện cuộc đời của Machik Labdron đã được kể lại trong một số sách chữ viết Tây Tạng khác nhau, với những khác biệt đáng kể giữa chúng. Theo những nguồn này, Machik sinh năm 1055 tại một ngôi làng có tên là Tsomer, nằm ở hạ Tamsho ở E Ganwa của vùng Labchi, hay còn gọi là, trong Gyelab ở Keugang, ở phía Đông của thung lũng Yarlung. Cha Ngài, Chokyi Dawa là trưởng làng Tsomer; mẹ Ngài, Lungmo Bumcam, sinh hai người con khác: một con trai, Lotsawa Keugang Korlodrak và một con gái, được nhớ đơn giản là Bume.

Machik sớm quan tâm đến giáo lý Phật giáo và trở thành học trò của Drapa Ngonshe (1012-1090); Ngài chứng minh là một người có khả năng đọc các bản văn Prajnaparamitasutra và sẽ cung cấp giáo pháp này cho các cư sĩ thay mặt cho vị thầy của Ngài. Drapa Ngonshe cuối cùng đã khuyên Ngài theo học với Kyoton Sonam Lama, người mà từ đó Ngài nhận được điểm đạo cho giáo lý có tên là “Chu kỳ bên ngoài của Maya”.

Sau cuộc gặp gỡ với một yogi Ấn Độ ven biển được gọi luân phiên là Topa Bare hoặc Topa Bhadra, Ngài trở thành phối ngẫu của ông và sinh ba người con trai: Nyingpo Drubpa, Drubchung, và Yangdrub, và hai cô con gái được gọi là Kongcham và Lacham. Một số nguồn cho rằng Ngài chỉ có hai con trai, tên là Drubpa và Kongpokyab, và một con gái, Drubchungma. Sau đó khi trưởng thành, Machik trở lại ăn mặc như một người xuất gia với cái đầu cạo trọc và đi hành hương để nhận giáo lý. Cuối cùng Ngài định cư trong một hang động tại Zangri Kangmar, nơi một cộng đồng hình thành xung quanh Ngài.

Các đệ tử nam chính của Machik bao gồm con trai trung tâm của bà là Gyelwa Dondrub, còn được gọi là Gyelwa Drubche, người đã trở thành người truyền thừa các giáo lý của Ngài. Một số người, rất có thể là do nhầm lẫn, đã liệt kê Gyelwa Dondrub là con ruột của Ngài, mặc dù điều này có vẻ khó xảy ra. Cháu trai của Ngài là Tonyon Samdrub, được gọi là "Người tuyết của Shampogang". Truyền thống của các học viên Chod đội mũ đen được gọi là “Gangpa” (băng đảng) bắt nguồn từ ông. Một học sinh thứ hai, Kugom Chokyi Sengge, cũng trở nên nổi tiếng vì truyền nhân của Chod, một thực hành dựa trên nền tảng của Prajnaparamitasutra hướng tới việc cắt bỏ sự chấp ngã và các mô hình tư duy sai lầm.

Theo một số nguồn truyền thống, vào một thời điểm khá sớm trong sự nghiệp của mình, Machik đã gặp và nhận các giáo lý từ yogi Ấn Độ Padampa Sanggye, vị thầy nổi tiếng của các giáo lý Zhije mà trọng tâm là sự bình định của đau khổ. Việc truyền thừa dòng Chod từ Padampa đến Machik đã trở thành tiêu chuẩn, mặc dù có rất ít bằng chứng vật chất cho thấy việc truyền thừa như vậy đã diễn ra. Thật vậy, một số lời kể về sự truyền tải chỉ nằm ở việc Machik nhìn thấy Padampa từ xa. Thường xuyên được viện dẫn để ủng hộ lập luận này là một tác phẩm văn xuôi của Aryadeva the Brahmin, chú ngoại của Padampa Sanggye, được coi là một văn bản gốc cho một số dòng dõi Chod sẽ phát triển sau này.

Các phiên bản thay thế của lịch sử truyền dạy Chod cho rằng giáo lý đã được truyền từ Padampa cho thầy của Machik, Sonam Lama, và sau đó là Ngài. Tuy nhiên, những tuyên bố như vậy trái ngược với một tuyên bố truyền thống khác, đó là hệ thống Chod của Machik là giáo lý Phật giáo duy nhất được truyền từ Tây Tạng sang Ấn Độ, chứ không phải từ Ấn Độ đến Tây Tạng.

Các văn bản mở rộng có liên quan trực tiếp đến Machik bao gồm Shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo gcod kyi man ngag gi gzhung bka 'tshoms chen mo , Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshoms zhus lan ma , theNying tshoms chos kyi rtsa ba , Thun mong gi le lag brgyad pa , Thun mong ma Yin pa'i le'u lag brgyad pa va Khyad par gyi le lag brgyad pa . Trong số này, Bka 'tshoms chen mo là tác phẩm duy nhất hiện nay có thể được định vị trong lịch sử thông qua sự tồn tại của một phác thảo chú thích và một bài bình luận được gán cho Đức Karmapa thứ ba, Rangjung Dorje (1284- 1339). Trong Bka 'tshoms chen mo tikka của Karmapa thứ ba, Ngài đề cập đến các bản văn của Machik có thể không còn tồn tại nữa, bao gồm các chủ đề của Gnad , Khong rgol , Gsang ba'i brda' chos, cũng như một Nang ngo sprod . Dzarong Lama Tendzin Norbu (1867-1940) cũng đề cập đến các chủ đề Gnad , Gsang ba'i brda' chos và Nang ngo sprod , thêm Gzhi lam slong trong nghiên cứu của Ngài mang tên Gcod yul nyon mongs zhi byed kyi bka 'gter bla ma brgyud pa'i ram thar byin rlabs gter mtsho. 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: