Văn Thù Bát Tự Chơn Ngôn

Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh quyển thứ bốn ghi chép rằng:Thần chú là tối thượng tăng ích đại cát tường,đoạn trừ tam giới sanh tử,tiêu trừ tất cả tai hại và ác thú.Người trì niệm tâm được an lạc,công việc thành tựu,chỉ tịnh vắng lặng như thấy Phật hiện tiền.Nếu phạm ngũ nghịch tội,người trì chú này thì nghiệp ấy được thanh tịnh. Phật cáo Kim Cang Mật Tích Bồ Tát!Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn,trì tụng một biến tức được tự hộ thân,hai biến năng bảo vệ thân hữu bạn bè,ba biến thì đại hộ quốc vương,thần lực trú thập địa bồ tát không siêu qua đà la ni thần lực này,huống chi thiên ma long vương quỷ ác chúng sanh gây chướng ngại. Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni,nếu chuyên tâm trì niệm,tiêu tội sanh phước thành tựu sự nghiệp,sở cầu xứng ý,không thể dùng ngôn ngữ nói tận công đức,thành tựu lục pháp ba la mật.Mười sự lợi ích trì niệm Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni:

1. Quốc gia không có xâm lược chiến tranh tương tàn.

2. Khống chế nhật, nguyệt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh,nhị thập bát tú tinh,hung tinh biến quái mà không khởi tai ách nạn khổ.

3. Quốc gia không có ác quỷ thần và bệnh truyền nhiễm.

4. Quốc gia không có tam tai bát nạn.

5. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có oan gia trái chủ gây hại.

6. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có âm ma quỷ chúng ,gây chướng ngại.

7. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có đột tử bất thường.

8. Thiện long nhập cảnh,phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.

9. Không gặp vua chúa ác tánh,nghịch đãi dân chúng, vụ mùa hưng thịnh.

10. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có hổ lang ác thú,chư ác tạp độc gây hại.

Phạn ngữ chú: oṃ aḥ vī ra hūm kha ca raḥ.

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm a vi ra hùm kha cha ra.

Hoa ngữ chú: 唵阿尾羅吽佉左洛.

Hán việt ngữ chú: Án a vĩ la hồng khư tả lạc.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ( quy mệnh) aḥ vī ra hūm kha ca raḥ(Như Lai pháp tạng thân,vô tướng).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú: Án(quy mệnh) a vĩ la hồng khư tả lạc(Như Lai pháp tạng thân,vô tướng).

THÍCH LINH QUANG

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Phụ Lục 2: Chánh Văn – Tám Thi Kệ Chuyển Tâm Geshe Langri Thangpa (thế kỷ thứ 12) Bản tiếng Việt 1.      Với quyết tâm thành tựu Lợi lạc lớn lao nhất Nhờ tất cả chúng sinh, Tôi nguyện luôn giữ gìn Chúng sinh trong đáy tim, Vì chúng sinh quí hơn Cả bảo châu như ý. 2.      Khi gặp gỡ tiếp xúc Với bất kỳ một ai, Nguyện tôi luôn thấy mình Là kẻ thấp kém nhất, Từ đáy lòng chân thật Luôn tôn kính mọi người Như kính bậc tối cao. 3.      Nguyện trong từng hành động Tôi luôn tự xét mình, Phiền não vừa dấy lên, Ðe dọa mình và người, Nguyện tức thì nhận...

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Nguyện qui y Phật,
là bậc toàn giác / là đại đạo sư
giáo hóa chúng sinh / bằng với chánh pháp
trong sáng chân thật / đến từ trí tuệ
chứng ngộ viên mãn.

 

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

OM WAGI SHVARI MUM là minh chú của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, rất tốt cho sinh viên học sinh. Tụng chú này tăng trí thông minh, giúp đầu óc bén nhạy. Nhiều lúc chúng tôi tụng DHIH DHIH DHIH DHIH một trăm lẻ tám lần liên tục hay nhiều hơn, trong cùng một hơi thở. Lấy một hơi thật dài, rồi tụng một mạch DHIH DHIH DHIH DHIH… làm như vậy trí nhớ sẽ gia tăng.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Ai cũng biết rằng khi chết, tiền tài danh vọng hay quyền lợi trong đời tất cả đều không thể giúp được gì. Ðời sống tự nó là một hiện tượng biến chuyển liên tục. Nếu chỉ quan tâm đến đời sống hiện tại mà quên đi mọi kiếp về sau, làm như vậy dễ sinh tâm mê đắm hưởng thụ kiếp này, càng lúc càng nhiều chấp vọng, càng thêm tham đắm. 

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, có một phương pháp đối phó rất đơn giản là quên đi tất cả. Bao giờ tinh thần mỏi mệt, tâm trí nặng nề, ta có thể vất hết sau lưng, đi nghỉ mát vài ngày, một tuần. Nhưng phương pháp này dù sao vẫn rất tạm bợ. Vấn đề còn nguyên chưa được giải quyết.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Tây Tạng có một câu chuyện như sau: một hôm trời đổ mưa lớn, bên đường có pho tượng Phật đẫm nước mưa. Có người đi ngang thấy vậy nghĩ rằng: “Không thể để Phật ướt”. Anh ta nhìn quanh, thấy có đôi giày cũ vất bên đường, bèn nhặt để lên đầu tượng Phật để che mưa. Một người khác đi ngang, thấy vậy nghĩ rằng: “Ai lại để giày trên đầu tượng Phật?” Anh ta bèn lượm giày vất đi. Cả hai đều có tâm tốt lành đối với tượng Phật, vì vậy hành động tuy trái ngược nhưng đều gieo thiện nghiệp như nhau.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Trong tất cả những công phu hành trì Phật giáo, phát tâm bồ đề được xem là công phu quan trọng quí giá nhất. Tâm bồ đề bắt rễ từ đại bi. Không có chúng sinh thì không thể khởi tâm đại bi. Phật đà và Bồ tát có thể hộ trì cho ta phát tâm bồ đề, nhưng không thể giúp chúng ta phát tâm đại bi. Ðại bi chỉ có thể có được nhờ hướng về chúng sinh.

PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN - Đức Đalai Lama giảng

Khế kinh dạy nhân nào sinh quả nấy. Tất cả mọi kinh nghiệm chúng ta đang trải qua đều là quả, sinh ra từ nhân là hành động của chính mình trong quá khứ. Ngoài ra không có Đấng Sáng Tạo nào khác, cũng không có Đấng Tối Cao nào hiện hữu trường tồn, vượt ngoài nhân quả.

Phật dạy có hai loại nhân quả. Một là nhân quả tương ứng với quá trình ô nhiễm, ví dụ nhân ác độc sinh quả khổ đau. Hai là nhân quả tương ứng với quá trình thanh tịnh, ví dụ nhân tốt lành sinh quả an lạc.

Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng