Văn Thù Bát Tự Chơn Ngôn

Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh quyển thứ bốn ghi chép rằng:Thần chú là tối thượng tăng ích đại cát tường,đoạn trừ tam giới sanh tử,tiêu trừ tất cả tai hại và ác thú.Người trì niệm tâm được an lạc,công việc thành tựu,chỉ tịnh vắng lặng như thấy Phật hiện tiền.Nếu phạm ngũ nghịch tội,người trì chú này thì nghiệp ấy được thanh tịnh. Phật cáo Kim Cang Mật Tích Bồ Tát!Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn,trì tụng một biến tức được tự hộ thân,hai biến năng bảo vệ thân hữu bạn bè,ba biến thì đại hộ quốc vương,thần lực trú thập địa bồ tát không siêu qua đà la ni thần lực này,huống chi thiên ma long vương quỷ ác chúng sanh gây chướng ngại. Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni,nếu chuyên tâm trì niệm,tiêu tội sanh phước thành tựu sự nghiệp,sở cầu xứng ý,không thể dùng ngôn ngữ nói tận công đức,thành tựu lục pháp ba la mật.Mười sự lợi ích trì niệm Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni:

1. Quốc gia không có xâm lược chiến tranh tương tàn.

2. Khống chế nhật, nguyệt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh,nhị thập bát tú tinh,hung tinh biến quái mà không khởi tai ách nạn khổ.

3. Quốc gia không có ác quỷ thần và bệnh truyền nhiễm.

4. Quốc gia không có tam tai bát nạn.

5. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có oan gia trái chủ gây hại.

6. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có âm ma quỷ chúng ,gây chướng ngại.

7. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có đột tử bất thường.

8. Thiện long nhập cảnh,phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.

9. Không gặp vua chúa ác tánh,nghịch đãi dân chúng, vụ mùa hưng thịnh.

10. Nhân dân trong quốc gia đó ,không có hổ lang ác thú,chư ác tạp độc gây hại.

Phạn ngữ chú: oṃ aḥ vī ra hūm kha ca raḥ.

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm a vi ra hùm kha cha ra.

Hoa ngữ chú: 唵阿尾羅吽佉左洛.

Hán việt ngữ chú: Án a vĩ la hồng khư tả lạc.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ( quy mệnh) aḥ vī ra hūm kha ca raḥ(Như Lai pháp tạng thân,vô tướng).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú: Án(quy mệnh) a vĩ la hồng khư tả lạc(Như Lai pháp tạng thân,vô tướng).

THÍCH LINH QUANG

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân.

Hỏi: Nhìn phù hiệu bánh xe có 12 căm, có người nói, đó là bánh xe luân hồi. Họ giải thích 12 căm là tượng trưng cho Thập nhị nhân duyên. Có người lại nói, đó là bánh xe Chuyển pháp luân. Xin hỏi: Qua 2 điều nói trên, không biết điều nào đúng ?

Ý nghĩa tràng hạt.

Đáp: Tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện khác. Trong Phật giáo có vô số phương tiện. Mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra. Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt của nó.

Ý nghĩa chắp tay như thế nào?

Người Ấn Độ cho rằng tay phải là tay thần thánh, tay trái là tay bất tịnh. Nhưng nếu 2 tay hiệp lại làm một thì trở thành sự hợp nhất giữa phương diện thánh thiện và nhiễm ô, cho nên hiệp chưởng là biểu hiện bộ mặt chân thật nhất của con người. Nghĩa " Bất cấu bất tịnh " trong Bát Nhã Tâm Kinh chính là ý nầy.

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI PHÙ

Văn Thù Cửu Cung Bát Quái Phù do Tổ Sư khai sơn của Mật Tông Tây Tạng là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ (Padma-saṃbhava) vì từ bi thương xót tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà thành.

Cúng dường Mandala tịnh hoá bám chấp vun bồi công đức

Mục đích của việc cúng dường mạn-đà-la là xua tan sự bám chấp vào cái tôi và bất cứ kiểu thái độ quan niệm nào mà bám vào thứ gì đó như là của ai đó. Cho đi mọi thứ, nhờ việc cúng dường mạn-đà-la bên ngoài, bên trong và bí mật, sẽ xua tan mọi kiểu bám chấp. Cùng lúc đó, một cách tự nhiên, việc tích lũy công đức được hoàn thành. Người ta nói rằng, việc cúng dường mạn-đà-la đầu tiên được tiến hành sau khi Đức Phật thành tựu Chánh giác, khi vua của các vị trời,...

Chúng sinh bị cột chặt vào sinh tử luân hồi bởi dục vọng và bám chấp

Trải qua suốt vòng luân hồi từ vô thủy cho tới ngày nay, không có một sinh thái (life form) nào mà ta đã chưa từng sinh ra trong đó. Đã bao lần những dục vọng của ta khiến đầu và tứ chi ta đứt rời. Nếu có thể chất đống ở tại một nơi tất cả những tứ chi mà ta đã mất khi làm thân kiến và làm những côn trùng khác thì đống tứ chi ấy còn cao hơn Núi Tu Di. Những giọt nước mắt mà ta đã khóc bởi cái lạnh, cái đói và cái...

Cầu nguyện 21 Lục Độ Phật Mẫu viên mãn mọi tâm nguyện trong những ngày đầu năm mới

Đức Lục Độ Mẫu Phật là một vị Phật có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi tất cả những chướng ngại trong cuộc sống, như chướng ngại về công việc, sức khỏe, chướng ngại trong gia đình, trong kinh doanh...Trong các khóa lễ đầu năm mới tại gia đình hay tại các tự viện, người dân các quốc gia vùng Himalaya ngày nay vẫn duy trì truyền thống thực hành pháp tu Lục Độ Phật Mẫu giúp khiển trừ chướng ngại, nạn dịch, hiểm nguy, để cầu nguyện viên mãn mọi tâm nguyện của bản thân cũng như của...

[Mật Tông vấn đáp]

1. Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao?

Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng, vì nó là mũi tên chỉ đường, và là cây gậy chống cho hành giả.

Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng