Cúng dường khói hương

Tiếng Tạng là "Riwo Sangchod", đây là một trong pháp môn tu tập hằng ngày cho tất cả các hành giả - tu viện vào lúc mặt trời mọc.

Cúng dường khói hương

 

Tiếng Tạng là "Riwo Sangchod", đây là một trong pháp môn tu tập hằng ngày cho tất cả các hành giả - tu viện vào lúc mặt trời mọc.

Trước khi thực hành chúng ta phải chuẩn bị tất cả các vật phẩm dùng để cúng dường như: ngũ cốc (các loại hạt), dầu, bơ, sữa, cành cây (quế), vàng bạc, vải gấm, bột trầm hương, đàn hương, phù chú,... Những thứ này đều tượng trưng cho Ngũ độc tham, sân, si, mạn, nghi và nghiệp lực khác nhau. Lửa dụ cho trí tuệ, dùng ngọn lửa trí tuệ thiêu đốt sạch tất cả phiền não.

 

Vì vậy, tất cả các đối tượng được cúng dường có bốn: Hướng về chư Phật, Bồ Tát, các vị Bản tôn; các vị Hộ pháp, thiện Thần; tất cả chúng sinh hữu tình; các loài cô hồn ngạ quỷ, đồng thời, đặc biệt cúng cho oan gia trái chủ mà chúng ta đã nợ họ. Cho nên, chúng ta phải hướng về bốn đối tượng nêu trên để cúng dường.

 

Ý nghĩa:

 

Là pháp tu tịnh trừ nghiệp chướng. Giản dị và mau chóng thành tựu.

Đây là thời khóa tu hàng ngày của các hành giả. Chỉ cần dùng bột hương và thực phẩm.

Đốt hương để tỏa mùi thơm, nhờ chân ngôn màu nhiệm và sự gia trì của chư Phật Bồ Tát khiến cho hành giả luôn giữ được tâm thanh tịnh.

- Trên cúng chư Phật Bồ Tát mà được tăng trưởng phúc tuệ.

- Thứ cúng hết thảy Hộ pháp, thiện Thần hoan hỷ thụ dụng phẩm vật dâng cúng, luôn luôn phù hộ cho được cát tường.

- Dưới cúng cho lục đạo hữu tình, ngạ quỷ, súc sinh, oan thân trái chủ, khiến cho những mong muốn của họ đều được như ý, dần dần diệt hết oán thù nghiệp chướng, hết đói khát luôn được no đủ.

Đây là pháp môn cúng dàng giản dị mau chóng thành tựu, cát tường viên mãn.

 

Lợi ích:

 

1. Hóa giải oán thù:

 

Do đời trước gây ra nghiệp chướng sâu nặng, tạo thành nhiều chướng ngại trong việc tu hành.

- Bên ngoài có chướng ngại oan thân trái chủ.

- Bên trong chướng ngại bởi tập khí phiền não.

Do hàng ngày tu tập pháp môn này trên các oan thân trái chủ được hưởng sự cúng dường vô biên.

Hành giả khởi tâm thương sót oan thân trái chủ còn nơi đường ác mà tu pháp này.

Nhờ sự gia trì của chư Phật sẽ được vãng sinh tịnh độ.

Như thế, bên trong khởi tâm đại bi, bên ngoài giải trừ thù oán.

Mà diệt trừ phiền não tập khí, xa lìa chướng ngại.

Sinh thêm được nhiều công đức tu hành thế gian và xuất thế gian.

 

2. Rộng kết thiện duyên:

 

Do hàng ngày thực hành pháp này, nên các thiện Thần, Hộ pháp và lục đạo chúng sinh nhớ ơn hành giả mà sinh tâm hoan hỷ, giúp cho hành giả được vạn sự cát tường.

 

3. Phúc tuệ tăng trưởng:

 

Có nhiều hành giả còn chưa chứng ngộ là do kiếp trước nghiệp chướng nặng nề nên kiếp này lại bị vô minh phiền não che lấp tạo thành nghiệp quả nghịch duyên. Bởi vậy, trên bước đường tu tập và trong cuộc sống luôn gặp nhiều chướng ngại, vì thế khó có thể yên tâm tu hành.

Do tu tập pháp này nên trong tâm luôn khởi được cái tính từ bi, vì vậy ngày ngày đều phải hành pháp bố thí cúng dường, dần dần sẽ hóa giải được cái vô minh và nghiệp quả của mình, mà trồng được cái quảng đại phúc đức cùng chủng tử Bồ đề, lại diệt trừ được mọi tội lỗi ác nghiệp, như thế phúc đức trí tuệ ngày càng tăng trưởng.

 

4. Phú quý tăng trưởng:

 

Do trên cúng dường chư Phật, mà trồng được nhiều ruộng phúc. Do dưới bố thí chúng sinh mà được cái lòng từ bi rộng lớn, bởi trồng nhân mà được quả. Mặc dù cuộc đời này chưa được phú quý giàu sang thì kiếp sau nhất định sẽ được gặt hái quả lành.

 

5. Thân tâm thanh tịnh:

 

Trong đời sống tu hành của chúng ta còn nhiều chướng ngại bởi còn nhiều tập khí xấu tạo thành, gặp phải quả báo bất luận là tốt hay xấu chúng ta không nên oán trời trách đất, chỉ có triệt để chuyển hóa được ngã chấp trong đời sống của chúng ta thì mới có thể diệt trừ được cái gốc của sự chướng ngại đó.

Bởi có lòng từ bi hòa nhập vào đời sống hàng ngày, luôn quan tâm đến mọi người, đây là phương pháp tốt nhất để diệt trừ ngã chấp.

Mục đích chủ yếu của pháp cúng này là làm cho chúng ta khởi được lòng từ bi, luôn thương xót cái sự đói khát và cùng khổ của ngạ quỷ, súc sinh. Đem lòng từ bi mà tu, trì pháp này thì mới mở rộng được sự cúng dàng và làm xa lìa được sự cơ cực của chúng sinh. Người luôn giữ được cái tâm từ bi như vậy sẽ được các chư Thiên, Hộ pháp thường theo và ủng hộ, xa lìa được phiền não chướng ngại mà được hết thảy cát tường tự tại. Tất cả các phương pháp tu trì của từng người nếu xa lìa cái tâm từ bi sẽ mất đi ý nghĩa việc tu trì của Phật pháp.

 

6. Thanh tịnh đàn tràng:

 

Trong nghi thức cúng khói hương, vì bột hương được làm từ rất nhiều vị thuốc bởi vậy khi đốt:

- Bên ngoài: Nhờ vào sự gia trì của chư Phật Bồ Tát khiến cho hương này càng trở nên trang nghiêm thanh tịnh, lại khiến cho môi trường xung quanh càng thêm trong sạch mà hiển lộ được sự cát tường.

- Bên trong: Khiến cho oan thân trái chủ được thụ dụng đầy đủ, không còn gây chướng ngại cho hành giả nữa.

Cũng vì việc cúng dàng Hộ pháp, chư Thiên để được các vị ủng hộ cho gia đình được an vui hạnh phúc.

Trong lúc cúng, nhờ mùi hương này sẽ khiến cho hành giả được thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ mọi chướng ngại. Do ba công đức viên mãn nói trên, hành giả nên tu theo pháp môn này.

 

7. Siêu độ vong linh:

 

Có rất nhiều vong linh tâm còn oan uổng, do vô minh che mất mà phải chịu cái đói khát, cơ cực, còn có những vong linh không có thân tướng, nên không có cách nào mà thụ hưởng được sự cúng dàng. Cho nên trong pháp cúng này những vong đang còn trong thân Trung ấm sẽ được sự giúp đỡ lớn lao, khiến được thụ dụng sự bố thí.

Pháp tu này 1 ngày có thể cúng từ 1 đến 3 lần khiến mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Khi nhân duyên tích tụ đầy đủ sẽ được chư Phật Bồ Tát cứu độ về chốn thanh tịnh Tây phương Cực Lạc.

 

8. Khai mở vận may:

 

Bởi tu pháp này không những hóa giả được mọi thù địch oan trái mà còn tích tụ được rất nhiều phúc đức, trí tuệ, dần dần sẽ hóa giải được những vận xấu, hết thảy những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ được đầy đủ.

Những việc đến với hành giả trong cuộc sống hàng ngày đều được thuận lợi cát tường, nhiều nhà tu hành đi trước đã chứng nghiệm được sự linh ứng của pháp tu này. Nơi nào cúng khói hương nơi đó (trong phạm vi 7 km) luôn luôn có chư thiên , thiện Thần , Long vương hộ trì.

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân.

Hỏi: Nhìn phù hiệu bánh xe có 12 căm, có người nói, đó là bánh xe luân hồi. Họ giải thích 12 căm là tượng trưng cho Thập nhị nhân duyên. Có người lại nói, đó là bánh xe Chuyển pháp luân. Xin hỏi: Qua 2 điều nói trên, không biết điều nào đúng ?

Ý nghĩa tràng hạt.

Đáp: Tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện khác. Trong Phật giáo có vô số phương tiện. Mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra. Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt của nó.

Ý nghĩa chắp tay như thế nào?

Người Ấn Độ cho rằng tay phải là tay thần thánh, tay trái là tay bất tịnh. Nhưng nếu 2 tay hiệp lại làm một thì trở thành sự hợp nhất giữa phương diện thánh thiện và nhiễm ô, cho nên hiệp chưởng là biểu hiện bộ mặt chân thật nhất của con người. Nghĩa " Bất cấu bất tịnh " trong Bát Nhã Tâm Kinh chính là ý nầy.

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI PHÙ

Văn Thù Cửu Cung Bát Quái Phù do Tổ Sư khai sơn của Mật Tông Tây Tạng là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ (Padma-saṃbhava) vì từ bi thương xót tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà thành.

Cúng dường Mandala tịnh hoá bám chấp vun bồi công đức

Mục đích của việc cúng dường mạn-đà-la là xua tan sự bám chấp vào cái tôi và bất cứ kiểu thái độ quan niệm nào mà bám vào thứ gì đó như là của ai đó. Cho đi mọi thứ, nhờ việc cúng dường mạn-đà-la bên ngoài, bên trong và bí mật, sẽ xua tan mọi kiểu bám chấp. Cùng lúc đó, một cách tự nhiên, việc tích lũy công đức được hoàn thành. Người ta nói rằng, việc cúng dường mạn-đà-la đầu tiên được tiến hành sau khi Đức Phật thành tựu Chánh giác, khi vua của các vị trời,...

Chúng sinh bị cột chặt vào sinh tử luân hồi bởi dục vọng và bám chấp

Trải qua suốt vòng luân hồi từ vô thủy cho tới ngày nay, không có một sinh thái (life form) nào mà ta đã chưa từng sinh ra trong đó. Đã bao lần những dục vọng của ta khiến đầu và tứ chi ta đứt rời. Nếu có thể chất đống ở tại một nơi tất cả những tứ chi mà ta đã mất khi làm thân kiến và làm những côn trùng khác thì đống tứ chi ấy còn cao hơn Núi Tu Di. Những giọt nước mắt mà ta đã khóc bởi cái lạnh, cái đói và cái...

Cầu nguyện 21 Lục Độ Phật Mẫu viên mãn mọi tâm nguyện trong những ngày đầu năm mới

Đức Lục Độ Mẫu Phật là một vị Phật có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi tất cả những chướng ngại trong cuộc sống, như chướng ngại về công việc, sức khỏe, chướng ngại trong gia đình, trong kinh doanh...Trong các khóa lễ đầu năm mới tại gia đình hay tại các tự viện, người dân các quốc gia vùng Himalaya ngày nay vẫn duy trì truyền thống thực hành pháp tu Lục Độ Phật Mẫu giúp khiển trừ chướng ngại, nạn dịch, hiểm nguy, để cầu nguyện viên mãn mọi tâm nguyện của bản thân cũng như của...

[Mật Tông vấn đáp]

1. Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao?

Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng, vì nó là mũi tên chỉ đường, và là cây gậy chống cho hành giả.

Pháp Khí Mật Tông - Bảo Liên. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông Pháp Khí Mật Tông
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng