Thất bảo luân vương

Còn hàng

28.000.000₫

Thất bảo luân vương bao gồm: - Kim luân bảo - Thần châu bảo - Ngọc nữ bảo - Chủ tàng thần bảo - Bạch tượng bảo - Cam mã bảo - Tướng quân bảo Còn được gọi chung là thất chính bảo, tuỳ theo sự xuất sinh của Thất Bảo Luân Vương mà hiển hiện, mỗi loại có ý nghĩa tượng trưng riêng. Tương truyền, chúng đại biểu cho sự cát tường trong vũ trụ khi Chuyển Luân Vương giáng thế. Ngài dựa vào bảy loại pháp bảo này có thể hàng phục ma chướng, chinh phục tất cả, là người thống trị thế tục và tinh thần. * Kim luân bảo biểu thị của pháp luân * Bạch tượng bảo biểu thị của Phật pháp truyền rộng * Cam mã bảo biểu thị sự cát tường * Thần châu bảo biểu thị của trí tuệ * Ngọc nữ bảo biểu thị tịnh lạc * Chủ tàng thần biểu thị Phật pháp giống như kho báu * Tướng quân bảo hộ trì Phật Pháp kích thước: cao 16cm - rộng 8cm chất liệu: đồng xuất xứ: nepal

Thất bảo luân vương bao gồm: 
- Kim luân bảo
- Thần châu bảo
- Ngọc nữ bảo
- Chủ tàng thần bảo
- Bạch tượng bảo
- Cam mã bảo
- Tướng quân bảo
Còn được gọi chung là thất chính bảo, tuỳ theo sự xuất sinh của Thất Bảo Luân Vương mà hiển hiện, mỗi loại có ý nghĩa tượng trưng riêng. 
Tương truyền, chúng đại biểu cho sự cát tường trong vũ trụ khi Chuyển Luân Vương giáng thế. Ngài dựa vào bảy loại pháp bảo này có thể hàng phục ma chướng, chinh phục tất cả, là người thống trị thế tục và tinh thần. 
* Kim luân bảo biểu thị của pháp luân
* Bạch tượng bảo biểu thị của Phật pháp truyền rộng
* Cam mã bảo biểu thị sự cát tường
* Thần châu bảo biểu thị của trí tuệ
* Ngọc nữ bảo biểu thị tịnh lạc
* Chủ tàng thần biểu thị Phật pháp giống như kho báu
* Tướng quân bảo hộ trì Phật Pháp

 

kích thước: cao 16cm - rộng 8cm

chất liệu: đồng

xuất xứ: nepal

Hàng đặt sẽ về sau 20 - 30 ngày. Quý thầy và quý đạo hữu khi thỉnh hàng vui lòng chuyển khoản trước 70% giá trị sản phẩm. 30% còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng. Kính mong quý thầy và quý đạo hữu hoan hỷ. 0011004046558 Nguyen phuong ha my Ngân hàng vietcombank Chi nhánh khâm thiên 19030482766010 Nguyen phuong ha my Techcombank visa Chi nhánh hoàng hoa thám