Nến bơ cháy 4h

Còn hàng

200.000₫

“Đời nay mắt sáng do nhân gì Kiếp trước thắp đèn cúng dường Phật”   Trong kinh “Phật Vị Thủ Già Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh” Cúng đèn được 10 công đức như sau:   1. Chiếu thế như đăng: người cúng đèn đời đời giống như đèn sáng, sinh làm người thì là vua của người. 2. Nhục nhãn bất hoại: Người cúng đèn mắt luôn luôn sáng, không hư hoại, không mù. 3. Đắc ư thiên nhãn: người cúng đèn đắc được thiên nhãn. 4. Thiện ác tri năng: Người cúng đèn phân biệt được pháp thiện và pháp ác. 5. Diệt trừ đại ám: Người cúng đèn có được trí huệ rộng sâu, phá tan đi những ngu si hắc ám. 6. Đắc trí năng minh:Người cúng đèn có trí huệ siêu vượt quần chúng, không bị mê hoặc ở bên ngoài, và có năng lực biện biệt thủ và xả. 7. Bất tại ám xứ: Người đốt đèn đời đời không bị chuyển trong tà kiến hoặc ở trong chổ hắc ám, thường được ở nơi quang minh thù thắng. 8. Cụ đại phúc báo: Người đốt đèn được sinh ra trong gia đình đại phúc báo, phúc báo ở đây không nghĩa là giàu có, mà là người cả một đời không biết tạo ác nghiệp, và đầy đủ cơ duyên tu trì thiện pháp. 9. Mệnh chung sinh thiên: Người đốt đèn khi chết sẽ không đoạ và ác đạo mà sinh thiên. 10. Tốc chứng Niết Bàn: Người đốt đèn thời gian rất mau sẽ đắc thánh quả.   #phapkhimattongBaoLien ࿇འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་࿄ Toàn bộ sản phẩm trên web đều là hàng đặt. Không có sẵn tại Việt Nam.    Quý khách mua hàng vui vòng chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị đơn hàng. 50% còn lại thanh toán khi nhận hàng.   Hàng về sau 20 - 30 ngày.    Kính mong quý Thầy và Quý Đạo Hữu hoan hỉ.   ࿇ ཨོཾ་ མ་ཎི་པདྨེ་ཧུྃ༔ ࿄   Bảo Liên thương mến quý bạn đã ghé thăm gian hàng…!   Chúc quý bạn thân tâm thường an lạc 🙏🏻   Shop online

“Đời nay mắt sáng do nhân gì

Kiếp trước thắp đèn cúng dường Phật”

 

Trong kinh “Phật Vị Thủ Già Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh”


Cúng đèn được 10 công đức như sau:

 

1. Chiếu thế như đăng: người cúng đèn đời đời giống như đèn sáng, sinh làm người thì là vua của người.


2. Nhục nhãn bất hoại: Người cúng đèn mắt luôn luôn sáng, không hư hoại, không mù.
3. Đắc ư thiên nhãn: người cúng đèn đắc được thiên nhãn.


4. Thiện ác tri năng: Người cúng đèn phân biệt được pháp thiện và pháp ác.


5. Diệt trừ đại ám: Người cúng đèn có được trí huệ rộng sâu, phá tan đi những ngu si hắc ám.


6. Đắc trí năng minh:Người cúng đèn có trí huệ siêu vượt quần chúng, không bị mê hoặc ở bên ngoài, và có năng lực biện biệt thủ và xả.


7. Bất tại ám xứ: Người đốt đèn đời đời không bị chuyển trong tà kiến hoặc ở trong chổ hắc ám, thường được ở nơi quang minh thù thắng.


8. Cụ đại phúc báo: Người đốt đèn được sinh ra trong gia đình đại phúc báo, phúc báo ở đây không nghĩa là giàu có, mà là người cả một đời không biết tạo ác nghiệp, và đầy đủ cơ duyên tu trì thiện pháp.


9. Mệnh chung sinh thiên: Người đốt đèn khi chết sẽ không đoạ và ác đạo mà sinh thiên.


10. Tốc chứng Niết Bàn: Người đốt đèn thời gian rất mau sẽ đắc thánh quả.

 

#phapkhimattongBaoLien

࿇འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་࿄

Toàn bộ sản phẩm trên web đều là hàng đặt. Không có sẵn tại Việt Nam. 

 

Quý khách mua hàng vui vòng chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị đơn hàng. 50% còn lại thanh toán khi nhận hàng.

 

Hàng về sau 20 - 30 ngày. 

 

Kính mong quý Thầy và Quý Đạo Hữu hoan hỉ.

 

࿇ ཨོཾ་ མ་ཎི་པདྨེ་ཧུྃ༔ ࿄

 

Bảo Liên thương mến quý bạn đã ghé thăm gian hàng…!

 

Chúc quý bạn thân tâm thường an lạc 🙏🏻

 

  • Shop online
Toàn bộ sản phẩm trên web đều là hàng đặt. Không có sẵn tại Việt Nam. Quý khách mua hàng vui vòng chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị đơn hàng. 50% còn lại thanh toán khi nhận hàng. Hàng về sau 20 - 30 ngày. Kính mong quý Thầy và Quý Đạo Hữu hoan hỉ. ࿇ ཨོཾ་ མ་ཎི་པདྨེ་ཧུྃ༔ ࿄ Bảo Liên thương mến quý bạn đã ghé thăm gian hàng…! Chúc quý bạn thân tâm thường an lạc 🙏🏻

Sản phẩm liên quan