Bột trầm cúng sang - cúng khói hương

Còn hàng

40.000₫

Nhờ cúng dường lên các Đấng tôn quý, những khách mời vì lòng sùng kính, toàn thể chúng sinh, kể cả chúng ta, sẽ hoàn thành hai tích lũy, tịnh hóa hai che chướng và đạt hai loại thành tựu ngay trong đời này. Nhờ cúng dường chư vị hộ pháp, những khách mời vì những phẩm tính của họ, tâm của chư vị trở nên hoan hỉ thỏa thích nhờ hương vị đại lạc và tính không và họ sẽ giúp chúng ta hóa giải mọi bệnh tật, những ảnh hưởng tiêu cực, những nghịch cảnh và chướng ngại, mang lại mọi nhân duyên, hoàn cảnh chân chính tích cực và thuận lợi, thành tựu một cách tự nhiên như ý bất kỳ hoạt động nào chúng ta muốn. Nhờ cúng dường đến sáu loài chúng sinh, những khách mời của lòng từ bi, họ sẽ thoát khỏi kiến chấp, đau khổ và tập khí tương ứng với cảnh giới của họ. Trong tương lai gần họ sẽ trở nên sung mãn và hỉ lạc như cõi Lạc biến hóa thiên [4]. Cuối cùng, họ sẽ đạt Phật quả, giác ngộ tự nhiên trong cảnh giới Akanishtha tối thượng. Nhờ cúng dường đến các thế lực chướng ngại, những vị khách mời mà ta mắc các món nợ nghiệp, tất cả món nợ của chúng ta và toàn thể chúng sinh tích lũy trong vô thỉ kiếp sống, ngay cả trong thời hiện tại đều được trả dứt. Chúng bao gồm những món nợ làm đoản mạng chúng ta vì nghiệp sát sanh của mình; những món nợ khiến chúng ta đau ốm vì đã từng tấn công đánh đập người khác; những món nợ khiến chúng ta nghèo khổ bởi đã từng trộm cắp; những món nợ do phá hủy thành trì cung điện của chư Thiên và chiếm đoạt đất đai của kẻ khốn cùng [5] và những món nợ vì ngẫu nhiên làm chết người và súc vật. Mọi món nợ của chúng ta được trả; chúng ta thoát khỏi những bổn phận nghiệp, tránh khỏi đòn thù chí mạng của các chủ nợ nghiệp. Họ cũng sẽ thoát khỏi kiến chấp và mọi loại đau khổ và nhất là, họ sẽ thoát khỏi những âm mưu hiểm độc và tập khí hãm hại người khác và phát sinh lòng từ bi và bồ đề tâm quý báu. giá phát hành: 40.000đ/gói 0.070kg 10 gói : 350.000đ

Nhờ cúng dường lên các Đấng tôn quý, những khách mời vì lòng sùng kính, toàn thể chúng sinh, kể cả chúng ta, sẽ hoàn thành hai tích lũy, tịnh hóa hai che chướng và đạt hai loại thành tựu ngay trong đời này.


Nhờ cúng dường chư vị hộ pháp, những khách mời vì những phẩm tính của họ, tâm của chư vị trở nên hoan hỉ thỏa thích nhờ hương vị đại lạc và tính không và họ sẽ giúp chúng ta hóa giải mọi bệnh tật, những ảnh hưởng tiêu cực, những nghịch cảnh và chướng ngại, mang lại mọi nhân duyên, hoàn cảnh chân chính tích cực và thuận lợi, thành tựu một cách tự nhiên như ý bất kỳ hoạt động nào chúng ta muốn.

 

Nhờ cúng dường đến sáu loài chúng sinh, những khách mời của lòng từ bi, họ sẽ thoát khỏi kiến chấp, đau khổ và tập khí tương ứng với cảnh giới của họ. Trong tương lai gần họ sẽ trở nên sung mãn và hỉ lạc như cõi Lạc biến hóa thiên [4]. Cuối cùng, họ sẽ đạt Phật quả, giác ngộ tự nhiên trong cảnh giới Akanishtha tối thượng.

Nhờ cúng dường đến các thế lực chướng ngại, những vị khách mời mà ta mắc các món nợ nghiệp, tất cả món nợ của chúng ta và toàn thể chúng sinh tích lũy trong vô thỉ kiếp sống, ngay cả trong thời hiện tại đều được trả dứt. Chúng bao gồm những món nợ làm đoản mạng chúng ta vì nghiệp sát sanh của mình; những món nợ khiến chúng ta đau ốm vì đã từng tấn công đánh đập người khác; những món nợ khiến chúng ta nghèo khổ bởi đã từng trộm cắp; những món nợ do phá hủy thành trì cung điện của chư Thiên và chiếm đoạt đất đai của kẻ khốn cùng [5] và những món nợ vì ngẫu nhiên làm chết người và súc vật. Mọi món nợ của chúng ta được trả; chúng ta thoát khỏi những bổn phận nghiệp, tránh khỏi đòn thù chí mạng của các chủ nợ nghiệp. Họ cũng sẽ thoát khỏi kiến chấp và mọi loại đau khổ và nhất là, họ sẽ thoát khỏi những âm mưu hiểm độc và tập khí hãm hại người khác và phát sinh lòng từ bi và bồ đề tâm quý báu.

 

giá phát hành: 40.000đ/gói      0.070kg

  10 gói   :  350.000đ

Hàng đặt sẽ về sau 20 - 30 ngày. Quý thầy và quý đạo hữu khi thỉnh hàng vui lòng chuyển khoản trước 70% giá trị sản phẩm. 30% còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng. Kính mong quý thầy và quý đạo hữu hoan hỷ. 0011004046558 Nguyen phuong ha my Ngân hàng vietcombank Chi nhánh khâm thiên 19030482766010 Nguyen phuong ha my Techcombank visa Chi nhánh hoàng hoa thám

Sản phẩm liên quan